Washing Machines

Tvättmaskiner med elegant skandinavisk design

Med utgångspunkt i att höja livskvaliteten för moderna konsumenter som har fullt upp har ASKO med sina mer än 65 år i branschen utvecklat tvättmaskiner som både ser bra ut hemma och ger dig bästa möjliga tvättresultat. Det finns en rad fördelar med att använda ASKO:s tvättmaskiner.  Vi har till exempel tagit bort den största bakteriefällan i tvättmaskinen, nämligen gummilisten i luckan. Vi har ersatt listen med vår unika lösning Steel Seal (TM) som helt tar bort ansamlingen av bakterier eftersom luckan sitter direkt mot trumman. Rent konkret innebär detta mindre rengöring, inga tvättmedelsrester och inga otätheter.
 

Vår unika lösning Quattro™ Construction bidrar till en låg ljudnivå under tvättningen. Samtidigt innebär lösningen att ASKO:s tvättmaskiner är extremt hållbara.